Žiadosť o zákaz do online kasíno herne

Hranie hazardných hier v online kasíne by malo byť voľnočasová sporadická aktivita. Nikdy by sa nemalo stať ničím viac. Samotné hranie je však naozaj návykové a často prerastie do niečoho väčšieho. Vtedy vznikajú vážne problémy, ktoré treba riešiť. V takom prípade odporúčame zvážiť práve ziadost o zakaz do herne online aj fyzických kasín.

Niekedy sa však môže situácia zmeniť a človek môže svoje rozhodnutie prehodnotiť. V takom prípade je možné svoje rozhodnutie zmeniť a vlastný zákaz vstupu do herne dobrovoľne odstrániť. Takéto rozhodnutie však treba dobre zvážiť. Preto si v dnešnom článku ukážeme, ako zrusit zakaz do herne.

Pochopenie rozhodnutia pre zrušenie

Aby sme pochopili, prečo by niekto chcel zrusit zakaz do herne, musíme sa najskôr pozrieť, čo k tomu viedlo. Každému je jasné, že hranie ako také dokáže byť návykové. Hry sú urobené tak, aby sa k ním mal hráč čo najväčšiu chuť vracať. Je potom na samotnom hráčovi, ako to má usporiadané a či má dostatočne silnú disciplínu, aby hranie udržal v medziach zábavy. Niektorým sa to vymkne spod kontroly. Pokiaľ patríte do tejto kategórie, nezúfajte, mnoho ľudí sa stalo obeťou závislosti. Do hry potom vstupujú rôzne riešenia, ako aj vlastný zákaz.

Treba si uvedomiť, že zákaz nie je krátkodobý, väčšinu sa hýbe od 6 mesiacov až do celého roka. Za taký čas sa môže človek zmeniť, urobiť si poriadok, vyvinúť nové návyky. Takýto hráči sa potom niekedy uchýlia k predčasnému zrušeniu zákazu. Niektorí si chcú dokázať, že tento krát ich to nepohltí, iní zasa závislosť neporazia. Sú aj taký, čo problém nikdy nemali, akurát sa na istý čas obmedzili. Tu potom nastáva otázka ako zrusit zakaz do herne.

Takéto rozhodnutie je však vždy potrebné dôkladne zvážiť. Je potrebné identifikovať vlastné motivácie. Je problém skutočne vyriešený a idete si dokázať, že tento krát dokážete udržať mantinely? Alebo je motiváciou iba rýchly návrat k starým návykom, ktoré neboli zdravé? Pokiaľ ide o druhú možnosť, zvážte svoje rozhodnutie.

Požiadanie o zrušenie zákazu do herne

Pokiaľ sa rozhodnete v procese pokračovať, budete musieť dané fyzické alebo online kasíno požiadať o zrušenie svojho obmedzenia. Každé kasíno má inú politiku a tom, ako zrusit zakaz do herne sa dočítate v Podmienkach používania. Všeobecne však vyzerá proces zrušenia približne nasledovne:

  1. Požiadanie o zrušenie zákazu – Prvým krokom je samotné podanie žiadosti. Do fyzických kasín zvyčajne písomnou formou, v online kasínach naopak elektronickou. Musíte podať žiadosť oficiálnym spôsobom, aby kasíno registrovalo žiadosť o vymaz z registra vylucenych osob.
  2. Podpísanie a overenie totožnosti – Aby kasíno mohlo so žiadosťou operovať, musíte dokázať, že ide naozaj o vás. Preto žiadosť treba podpísať a priložiť doklad o totožnosti, napríklad naskenovaný preukaz.
  3. Poslanie žiadosti – Žiadosť je potrebné poslať príslušným orgánom a postupovať podľa inštrukcií ďalej. Zákaz zvyčajne nie je zrušení okamžite, ale celý proces trvá niekoľko mesiacov.
  4. Odpoveď - Po niekoľkých týždňoch by vám malo prísť rozhodnutie, či bola vaša žiadosť prijatá alebo zamietnutá. Väčšinou býva prijatá.

Čo treba pred zrušením zvážiť

Teraz, keď už je jasné ako zrusit zakaz do herne, je dôležité ešte pred zrušením zvážiť niekoľko vecí. Ako sme už spomínali vyššie, uvedomte si, aké motivácie vás k tomu vedú. Či sú zdravé alebo nezdravé. Pokiaľ ste poháňaný chtíčom hrať, lebo to už bez toho neviete vydržať, zrejme nebude dobrý nápad živiť túto potrebu. Najskôr si ujasnite priority a keď budete pripravený, vtedy sa vráťte. Spomeňte si, prečo ste v prvom rade zákaz podali. Je dôležité vedieť objektívne bez emócií zhodnotiť vlastnú situáciu. Identifikovať, čo sa zmenilo a čo zaostalo rovnaké. V osobnej rovine si treba uvedomiť, či ste pripravený vrátiť sa do kolobehu hrania, a ak áno, v akom rozsahu. Človek musí poznať samého seba najlepšie, žije so sebou totiž 24/7. Taktiež treba predtým, ako sa zrušíte zakaz hazardu, identifikovať možné následky. Pozitívne aj negatívne. Pozitívne je, že budete môcť opäť hrať a užívať si zábavu. To je však kľúčové, občasnú zábavu, nič viac. Sú tu však aj negatívne potenciálne následky. Môže to opätovné oživenie nechceného návyku, strata sebakontroly či finančných prostriedkov. Preto je veľmi dôležité byť k sebe stopercentne úprimný a budovať vnútornú disciplínu. V neposlednom rade pred zrušením zvážte, aké následky to bude mať nie len pre vás, ale aj vaše okolie. Rodina, priatelia, známi a kolegovia. Je dôležité myslieť aj na svojich najbližších a vziať ich pri rozhodovaní do úvahy.

slot image

Zodpovedné hranie

Ako však udržať veci pod kontrolou tak, aby potom nebolo nutné hľadať ako zrusit zakaz do herne? Je potrebné hrať s rozvahou a zodpovedne. To znamená, že hráč musí mať neustále veci pod kontrolou. Vždy byť pánom svojich činov a reakcií. Akonáhle to tak nie je, vznikajú problémy ako závislosť či strata kontroly.

Preto je tak veľmi dôležitá disciplína, ktorú spomíname už niekoľký krát. Disciplínu človek buduje odopieraním okamžitého uspokojenia v prospech budúcich lepších výsledkov. Každý má inú mieru sebadisciplíny, každý ju však môže aj vybudovať. Je dôležité dať bokom svoje pocity a pudy a rozmýšľať s rozumom.

Teraz pár praktických typov. Hrajte s rozvahou. Vždy si stanovte časový a finančný limit a za žiadnu cenu ho neporušte. Napríklad maximálne 20 minút a maximálne 10 €. Tak sa buduje disciplína. Buďte k sebe úprimný. Hrajte len s peniazmi, o ktorých viete, že vám nebudú chýbať. Majte mindset, že je to „hlúpa“ zábava, nie spôsob, ako si zarobiť.

Pokiaľ sa však vyskytnú problémy, majte na pamäti, že v tom nie ste sami. Vždy sa je na koho obrátiť, na rodinu či známych. Pokiaľ nie, aj online sú dostupné platformy pre pomoc so závislosťami, ako napríklad zivotbezzavislosti či nehraj.sk. Nie je hanba ich kontaktovať.

Čo je registre vylúčených osôb

Ak chcete vedieť ako zrusit zakaz do herne, mali by ste vedieť čo je register vylúčených osôb. Jedná sa o menný zoznam, na ktorom sa nachádzajú osoby so zákazom hrania v danom online či fyzickom kasíne. Mohlo ísť o samo vylúčenie, ktoré rozoberáme v dnešnom článku, či nedobrovoľné vylúčenie. Taká osoba mohla napríklad porušiť pravidlá, podvádzať alebo sa nevhodne správať. Tento zákaz si hráč zrušiť nemôže.

Ako požiadať o zákaz vstupu do herne

Ukázali sme si, ako zrusit zakaz do herne. Teraz je však na čase si predstaviť postup v prípade, že si zákaz chceme len zaviesť. Túto možnosť má väčšina fyzických aj online kasín, vždy je dôležité naštudovať si pravidlá a podmienky kasína. Proces je jednoduchý a intuitívny, aby ho dokázal zvládnuť naozaj každý.

  1. Vykonajte rozhodnutie – zákaz si vybavte až vtedy- keď si budete istý.
  2. Kontaktujte kasíno – v online kasíne využite telefón či mail, pri fyzickom je vhodná komunikácia naživo.
  3. Preukážte totožnosť – vstup do kasína sa viaže na váš občiansky preukaz, ktorý bude zablokovaný.
  4. Súhlaste s podmienkami – každé kasíno má iné podmienky, líšia sa v lehote zrušenia zákazu či nárokmi na vrátenie prístupu.
  5. Zákaz začne plynúť – keď je všetko oficiálne, zákaz začne plynúť a vy nebudete môcť využívať služby kasína.

Tipy ako sa vyhnúť vykázaniu z herne

Tento článok bol venovaný dobrovoľnému zakázaniu hrania samému sebe. Kasíno vás však môže z nejakého dôvodu vykázať proti vašej vôli. Tam potom už nie je spôsob ako zrusit zakaz do herne samovoľne. Preto je dôležité konať tak, aby sa hráč podobnému scenáru vyhol.

V prvom rade je potrebné dodržiavať pravidlá slušného správania, a to nie len v kasíne. Nemali by ste nikomu nadávať, nikoho urážať a riadiť sa spoločenskými normami. Aj spoločnosť v kasíne sú civilizovaní ľudia, ktorých je nutné rešpektovať.

Za druhé je potrebné dodržiavať pravidlá kasína. Ich služby by ste mali využívať len v na to určených hodinách. Mali by ste sa pohybovať len v sekciách vyčlenených pre vás. Rešpektujte zvyklosti kasína, vnútornú etiketu a normy.

Vyhodiť vás môžu za podvádzanie pri samotných hrách, čo sa deje najčastejšie. Pre podvodníkov je určený zakaz hazardu. Nebavíme sa teraz o herných stratégiách, ale o podvádzaní napríklad pomocou rôznych softvérov či zariadení.

S tým súvisí aj manipulovanie hier, aj keď nie ste priamym účastníkom partie. Podplácanie, vyhrážanie a tvorba záujmových skupín patria medzi praktiky, ktoré sú v kasínach prísne zakázané. Je to nefér voči ostatným hráčom.

V neposlednom rade by ste sa mali vyhrať boj so samým nad sebou, pokiaľ sa chcete vyhnúť vykázaniu z kasína. Svoje hranie musíte mať neustále pod kontrolou. Pokiaľ tomu prepadnete, stratíte vlastnú disciplínu a kontrolu nad sebou, spôsobí to problémy hlavne vám, ale aj kasínu. A o to nikto nestojí.

Zhrnutie

Hranie v  kasíne bolo stvorené ako voľnočasová aktivita určená na zábavu. Samotný model je však veľmi návykový a chce to silné sebazaprenie, aby ste mu neprepadli. Žiaľ, nie všetkým sa to podarí a hranie sa u nich premení na problém. V takom prípade je jedným z riešení zavedenie vlastného zákazu vstupu do herne.

Tento zákaz si môže hráč podať sám, z vlastnej iniciatívy, v spolupráci s kasínom. Môže si ho však aj zrušiť, pokiaľ svoje rozhodnutie zmení. Samotný proces zrušenia zákazu má niekoľko krokov, od podanie žiadosti cez preukázanie totožnosti až po návrat do kasína. Pri zrušení zákazu si je však dôležité svoje rozhodnutie dobre premyslieť a zhodnotiť všetky možnosti. Hráč by si mal uvedomiť, aká je jeho motivácia zrusit zakaz do herne, aké bude mať zrušenie následky, a až potom pokračovať.